psychologia

Terapia kon(tro)wersyjna

Poniższy artykuł zawiera przegląd badań i materiałów publicznych dotyczących terapii konwersyjnej (zwanej także terapią reparatywną), która stanowi ogół działań podejmowanych w odniesieniu do osób homo- lub biseksualnych, w celu zmiany ich orientacji na wyłącznie heteroseksualną (Dora, Mijas & Dobroczyński, 2013). Przytoczone publikacje oraz ich autorzy są szczegółowo omówieni w celu zwrócenia uwagi na problem, jaki stanowi prowadzenie terapii, jej stan prawny oraz metodologia użyta w pracach naukowych dowodzących jej skuteczności.