proza

Człowiek wieku XXI

A propos szczęścia, żyjemy podobno w najszczęśliwszych czasach. Bezpieczni, ze stałym dostępem do wody i żywności. Z możliwością podjęcia decyzji o naszej drodze życiowej. Posiadamy prawo wyboru. Nie ma dla nas czegoś takiego, jak granica, zatarły się one zarówno w znaczeniu społecznym, jak i politycznym.