Prawo

Równowaga Władzy

Często przy definicji trójpodziału władzy zapominamy o równowadze władzy. Każda władza musi być od siebie niezależna, inaczej nie będzie w stanie w pełni wykonywać swoich podstawowych zadań.