Internet

Kultura (nie tylko) w czasach zarazy

Dzisiaj krótki przegląd możliwości cieszenia się kulturą online -zarówno fantastycznych inicjatyw okresowych („teraz”), jak i przypomnienie o tych istniejących od dawna, dostępnych bez ograniczeń („zawsze”)