incels

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część druga.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych, jak i organów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Część druga artykułu skupia się na profilu psychologicznym „typowego” incela oraz ideologii pojawających się w tym środowisku. Próbuje ona także odpowiedzieć na pytanie, czy incele stanowią rzeczywiste zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część pierwsza.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Ponieważ zbrodnia jednego z nich – Elliota Rodgera – wydaje się jedynie poprzedzać kolejne, a środowisko inceli jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki każdego z nas, niewątpliwie warto się z nim zapoznać. W części pierwszej – poprzez analizę tego, czym jest obecna w sieci manosfera oraz jak dała ona początek tak radykalnej grupie.