Społeczeństwo

Spór o Trybunał cz. I

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 był apogeum zjawiska politycznego, które można nazwać „Sporem o Trybunał”. W tej części przestawione zostały ogólne zagadnienia związane z rolą Trybunału Konstytucyjnego w porządku prawnym III RP.

CFP: „Prawa aborcyjne w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii”, Zofia Górecka

Aktywiści oraz politycy podzielili się na dwa przeciwne obozy. Wydawać by się mogło, że można jedynie albo popierać aborcję, albo być jej całkowitym przeciwnikiem. Wygląda to, jakbyśmy zapomnieli o tym, że ruchy opowiadające się za liberalizacją praw aborcyjnych noszą miano ruchów pro-choice.

Podcast Młodej Zarazy: Ludzie LGBT+ – źródła

W drugim odcinku opowiadamy o ludziach LGBT+ w czterech dziedzinach(kulturze, naukach medycznych, technologii oraz naukach społecznych), ale i wykorzystujemy ich historie do dyskusji na temat barier, z którymi musiały zmierzyć się w życiu prywatnym oraz zawodowym. W końcu losy osób nieheteronormatywnych nie ograniczają się do głośnego świata popkultury, a wiele z nich – jak się okazuje – jest odpowiedzialna za rzeczy, które dobrze znamy i z których korzystamy na co dzień.

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część druga.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych, jak i organów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Część druga artykułu skupia się na profilu psychologicznym „typowego” incela oraz ideologii pojawających się w tym środowisku. Próbuje ona także odpowiedzieć na pytanie, czy incele stanowią rzeczywiste zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część pierwsza.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Ponieważ zbrodnia jednego z nich – Elliota Rodgera – wydaje się jedynie poprzedzać kolejne, a środowisko inceli jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki każdego z nas, niewątpliwie warto się z nim zapoznać. W części pierwszej – poprzez analizę tego, czym jest obecna w sieci manosfera oraz jak dała ona początek tak radykalnej grupie.