Psychologia

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część druga.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych, jak i organów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Część druga artykułu skupia się na profilu psychologicznym „typowego” incela oraz ideologii pojawających się w tym środowisku. Próbuje ona także odpowiedzieć na pytanie, czy incele stanowią rzeczywiste zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część pierwsza.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Ponieważ zbrodnia jednego z nich – Elliota Rodgera – wydaje się jedynie poprzedzać kolejne, a środowisko inceli jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki każdego z nas, niewątpliwie warto się z nim zapoznać. W części pierwszej – poprzez analizę tego, czym jest obecna w sieci manosfera oraz jak dała ona początek tak radykalnej grupie.

Terapia kon(tro)wersyjna

Poniższy artykuł zawiera przegląd badań i materiałów publicznych dotyczących terapii konwersyjnej (zwanej także terapią reparatywną), która stanowi ogół działań podejmowanych w odniesieniu do osób homo- lub biseksualnych, w celu zmiany ich orientacji na wyłącznie heteroseksualną (Dora, Mijas & Dobroczyński, 2013). Przytoczone publikacje oraz ich autorzy są szczegółowo omówieni w celu zwrócenia uwagi na problem, jaki stanowi prowadzenie terapii, jej stan prawny oraz metodologia użyta w pracach naukowych dowodzących jej skuteczności.