Julia Lassmann

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część druga.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych, jak i organów zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Część druga artykułu skupia się na profilu psychologicznym „typowego” incela oraz ideologii pojawających się w tym środowisku. Próbuje ona także odpowiedzieć na pytanie, czy incele stanowią rzeczywiste zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Kim są incele? O manosferze i innych czeluściach internetu – część pierwsza.

Zidentyfikowani jako grupa nienawiści, incele stanowią od kilku lat ciekawe zjawisko w oczach socjologów, psychologów sądowych, antropologów kulturowych oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Ponieważ zbrodnia jednego z nich – Elliota Rodgera – wydaje się jedynie poprzedzać kolejne, a środowisko inceli jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki każdego z nas, niewątpliwie warto się z nim zapoznać. W części pierwszej – poprzez analizę tego, czym jest obecna w sieci manosfera oraz jak dała ona początek tak radykalnej grupie.

Twórczość mierzona pikselami. Czy możemy uznać gry za sztukę?

Według analizy The European Game Market, pod koniec 2020 roku liczba graczy ma osiągnąć 2.5 miliarda, natomiast sama wartość rynku gier wideo – 90 miliardów. Wynik ten jest znakiem, że gry nie tylko stanowią jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku nowych technologii, ale i cieszą, bawią, zapewniają okazję do rozrywki, a nawet i refleksji. I to w sposób skuteczny.
Ale czy w tak samo skuteczny sposób mogą stać się nowym medium artystycznym?

Terapia kon(tro)wersyjna

Poniższy artykuł zawiera przegląd badań i materiałów publicznych dotyczących terapii konwersyjnej (zwanej także terapią reparatywną), która stanowi ogół działań podejmowanych w odniesieniu do osób homo- lub biseksualnych, w celu zmiany ich orientacji na wyłącznie heteroseksualną (Dora, Mijas & Dobroczyński, 2013). Przytoczone publikacje oraz ich autorzy są szczegółowo omówieni w celu zwrócenia uwagi na problem, jaki stanowi prowadzenie terapii, jej stan prawny oraz metodologia użyta w pracach naukowych dowodzących jej skuteczności.

100 milionów SMSów i sztuka w szpitalu, czyli narodziny najciekawszych organizacji zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 10 lat.

Obecne zrozumienie znaczenia organizacji zdrowia publicznego w codziennym życiu prezentuje się jako sytuacja kłopotliwa, o ile nie paradoksalna: dziedzina uważnie kontrolująca życie społeczeństwa sama nie… Czytaj więcej »100 milionów SMSów i sztuka w szpitalu, czyli narodziny najciekawszych organizacji zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 10 lat.