Luty 2020

Jak protestować żeby nas widziano?

Z pierwszym aktywizmem jest jak z pierwszym scenariuszem, należy go odłożyć głęboko w szufladę lub po prostu spalić. Tak samo trudno mówić o tym, jak to powinno się pisać scenariusze gdy napisało się tylko jeden, nawet jeśli jest on wyjątkowo wybitny.

Jak nie my, to kto, jak nie teraz – kiedy?

Świat zawsze był miejscem złych oraz dobrych uczynków i – niezależnie od kontekstu kulturowego czy historycznego – te pierwsze należało napiętnować, drugie zaś chwalić i stawiać ludziom jako wzór postępowania czy nawet sposób na codzienne życie. Jedną z bardziej szanowanych postaw było zaś niesienie pomocy – zarówno w kontekście jednostkowym, jak i ogólnym.

Poniższe zestawienie prezentuje bardziej i mniej znanych aktywistów ostatniej dekady – ludzi, których mimo różnic w kolorze skóry, narodowości czy wyznawanym światopoglądzie łączy to, co najważniejsze: wiara w lepsze jutro, które można ukształtować własnymi czynami i słowami.