Styczeń 2020

Twórczość mierzona pikselami. Czy możemy uznać gry za sztukę?

Według analizy The European Game Market, pod koniec 2020 roku liczba graczy ma osiągnąć 2.5 miliarda, natomiast sama wartość rynku gier wideo – 90 miliardów. Wynik ten jest znakiem, że gry nie tylko stanowią jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku nowych technologii, ale i cieszą, bawią, zapewniają okazję do rozrywki, a nawet i refleksji. I to w sposób skuteczny.
Ale czy w tak samo skuteczny sposób mogą stać się nowym medium artystycznym?

Terapia kon(tro)wersyjna

Poniższy artykuł zawiera przegląd badań i materiałów publicznych dotyczących terapii konwersyjnej (zwanej także terapią reparatywną), która stanowi ogół działań podejmowanych w odniesieniu do osób homo- lub biseksualnych, w celu zmiany ich orientacji na wyłącznie heteroseksualną (Dora, Mijas & Dobroczyński, 2013). Przytoczone publikacje oraz ich autorzy są szczegółowo omówieni w celu zwrócenia uwagi na problem, jaki stanowi prowadzenie terapii, jej stan prawny oraz metodologia użyta w pracach naukowych dowodzących jej skuteczności.

Człowiek wieku XXI

A propos szczęścia, żyjemy podobno w najszczęśliwszych czasach. Bezpieczni, ze stałym dostępem do wody i żywności. Z możliwością podjęcia decyzji o naszej drodze życiowej. Posiadamy prawo wyboru. Nie ma dla nas czegoś takiego, jak granica, zatarły się one zarówno w znaczeniu społecznym, jak i politycznym.

100 milionów SMSów i sztuka w szpitalu, czyli narodziny najciekawszych organizacji zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 10 lat.

Obecne zrozumienie znaczenia organizacji zdrowia publicznego w codziennym życiu prezentuje się jako sytuacja kłopotliwa, o ile nie paradoksalna: dziedzina uważnie kontrolująca życie społeczeństwa sama nie… Czytaj więcej »100 milionów SMSów i sztuka w szpitalu, czyli narodziny najciekawszych organizacji zdrowia publicznego w ciągu ostatnich 10 lat.

Równowaga Władzy

Często przy definicji trójpodziału władzy zapominamy o równowadze władzy. Każda władza musi być od siebie niezależna, inaczej nie będzie w stanie w pełni wykonywać swoich podstawowych zadań.